media, vormgeving en ICT vmbo BB 2008

Het centraal examen media, vormgeving en ICT vmbo BB wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.