media, vormgeving en ICT GL vmbo 2005

Het centraal examen media, vormgeving en ICT GL vmbo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.

Pijl omhoog