pilot-icoon

Pilot

media, vormgeving en ICT BB vmbo 2016 (pilot)

Het centraal examen media, vormgeving en ICT BB vmbo werd in 2016 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.

Pijl omhoog