management en organisatie vwo 2024

Het centraal examen management en organisatie vwo werd als regulier examen afgenomen tot en met 2020 en als bezemexamen in 2021.