management en organisatie havo 2024

Het centraal examen management en organisatie havo werd als regulier examen afgenomen tot en met 2019 en als bezemexamen in 2020.