maatschappijleer vwo 2002

Examenstof

Let op: De examenprogramma's havo/vwo voor een aantal vakken zijn gewijzigd; deze wijzigingen zijn niet verwerkt in de downloadbare tekst.

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.

Examen­documenten


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen maatschappijleer vwo 2002. Kies vwo in 2002 als u breder geïnformeerd wilt worden.