maatschappijleer II vmbo BB 2003

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen maatschappijleer II vmbo BB 2003. Kies maatschappijleer in 2003 of vmbo BB in 2003 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog