pilot-icoon

Pilot

maatschappij­wetenschappen havo 2017 (pilot)

Het centraal examen maatschappij­wetenschappen havo werd in 2017 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.

Pijl omhoog