pilot-icoon

Pilot

maatschappij­wetenschappen havo 2013 (pilot)

Het centraal examen maatschappij­wetenschappen havo werd in 2013 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.

Pijl omhoog