Latijn vwo 2022

Het centraal examen Latijn vwo werd afgenomen tot en met 2009.