Latijn vwo 2012

Het centraal examen Latijn vwo werd afgenomen tot en met 2009.

In 2012 werd wel het volgende examen afgenomen: Latijn vwo