landbouw, verwerking agrarische producten (VAP) vmbo KB 2020

Het centraal examen landbouw, verwerking agrarische producten (VAP) vmbo KB werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.