landbouw, verwerking agrarische producten (VAP) GL vmbo 2003

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen landbouw, verwerking agrarische producten (VAP) GL vmbo 2003. Kies landbouw in 2003 of vmbo GL in 2003 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog