landbouw, verwerking agrarische producten (VAP) vmbo BB 2023

Het centraal examen landbouw, verwerking agrarische producten (VAP) vmbo BB werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog