landbouw, verwerking agrarische producten (VAP) BB vmbo 2022

Het centraal examen landbouw, verwerking agrarische producten (VAP) BB vmbo werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog