landbouw, verwerking agrarische producten (VAP) vmbo BB 2004

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen landbouw, verwerking agrarische producten (VAP) vmbo BB 2004. Kies landbouw in 2004 of vmbo BB in 2004 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog