landbouw, plantenteelt vmbo KB 2024

Het centraal examen landbouw, plantenteelt vmbo KB werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog