landbouw, plantenteelt vmbo KB 2022

Het centraal examen landbouw, plantenteelt vmbo KB werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog