landbouw, plantenteelt vmbo GL 2003

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen landbouw, plantenteelt vmbo GL 2003. Kies landbouw in 2003 of vmbo GL in 2003 als u breder geïnformeerd wilt worden.