landbouw, plantenteelt vmbo BB 2023

Het centraal examen landbouw, plantenteelt vmbo BB werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog