landbouw, dierhouderij en -verzorging BB vmbo 2021

Het centraal examen landbouw, dierhouderij en -verzorging BB vmbo werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog