landbouw-breed vmbo BB 2023

Het centraal examen landbouw-breed vmbo BB werd als regulier examen afgenomen van 2003 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.