landbouw-breed BB vmbo 2021

Het centraal examen landbouw-breed BB vmbo werd als regulier examen afgenomen van 2003 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog