landbouw, bloemschikken en -binden BB vmbo 2022

Het centraal examen landbouw, bloemschikken en -binden BB vmbo werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog