landbouw, agrarische techniek vmbo KB 2023

Het centraal examen landbouw, agrarische techniek vmbo KB werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.