landbouw, agrarische techniek KB vmbo 2020

Het centraal examen landbouw, agrarische techniek KB vmbo werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog