kunst (muziek) vwo 2020

De vier kunstvakken (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek) hebben alle hetzelfde centraal examen:

De centrale examens gaan in examenjaar 2020 als gevolg van de coronacrisis niet door. De informatie op deze pagina is mogelijk niet meer (volledig) van toepassing. Kijk voor actuele informatie op de homepage.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen kunst (muziek) vwo 2020. Kies kunst in 2020 of vwo in 2020 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog