kunst (muziek) havo 2021

De vier kunstvakken (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek) hebben alle hetzelfde centraal examen:Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen kunst (muziek) havo 2021. Kies kunst in 2021 of havo in 2021 als u breder geïnformeerd wilt worden.