kunst (muziek) havo 2017

De vier kunstvakken (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek) hebben alle hetzelfde centraal examen:

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen kunst (muziek) havo 2017. Kies kunst in 2017 of havo in 2017 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog