kunst (drama) havo 2023

De vier kunstvakken (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek) hebben alle hetzelfde centraal examen:

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen

De in 2023 toegestane hulpmiddelen zijn nog niet bekend gemaakt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen kunst (drama) havo 2023. Kies kunst in 2023 of havo in 2023 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog