kunst (drama) havo 2020

De vier kunstvakken (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek) hebben alle hetzelfde centraal examen:

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

HulpmiddelenLet op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen kunst (drama) havo 2020. Kies kunst in 2020 of havo in 2020 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog