kunst (dans) havo 2019

De vier kunstvakken (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek) hebben alle hetzelfde centraal examen:

Examenzittingen

  • woensdag 19 juni 2019 13:30-16:30
    2e tijdvak

Meer informatie


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen kunst (dans) havo 2019. Kies kunst in 2019 of havo in 2019 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog