kunst (dans) havo in 2019

De vier kunstvakken (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek) hebben alle hetzelfde centraal examen:

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mag gebruik worden gemaakt van:Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen kunst (dans) havo in 2019. Kies kunst in 2019 of havo in 2019 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog