kunst (dans) havo 2018

De vier kunstvakken (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek) hebben alle hetzelfde centraal examen:

Vakspecifieke informatie

* Bevat wijzigingen t.o.v. de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen kunst (dans) havo 2018. Kies kunst in 2018 of havo in 2018 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog