kunst (dans) havo 2016

De vier kunstvakken (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek) hebben alle hetzelfde centraal examen:

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen kunst (dans) havo 2016. Kies kunst in 2016 of havo in 2016 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog