kunst (beeldende vormgeving) vwo 2025

De vier kunstvakken (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek) hebben alle hetzelfde centraal examen:

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen

De in 2025 toegestane hulpmiddelen zijn nog niet bekend gemaakt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen kunst (beeldende vormgeving) vwo 2025. Kies kunst in 2025 of vwo in 2025 als u breder geïnformeerd wilt worden.