kunst (beeldende vormgeving) vwo 2024

De vier kunstvakken (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek) hebben alle hetzelfde centraal examen:

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof


Kijk voor de conceptsyllabus op de pagina Conceptsyllabi.

Hulpmiddelen

De in 2024 toegestane hulpmiddelen zijn nog niet bekend gemaakt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen kunst (beeldende vormgeving) vwo 2024. Kies kunst in 2024 of vwo in 2024 als u breder geïnformeerd wilt worden.