kunst (beeldende vormgeving) vwo 2023

De vier kunstvakken (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek) hebben alle hetzelfde centraal examen:

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

HulpmiddelenLet op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen kunst (beeldende vormgeving) vwo 2023. Kies kunst in 2023 of vwo in 2023 als u breder geïnformeerd wilt worden.