kunst (beeldende vormgeving) vwo 2022

De vier kunstvakken (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek) hebben alle hetzelfde centraal examen:

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen kunst (beeldende vormgeving) vwo 2022. Kies kunst in 2022 of vwo in 2022 als u breder geĆÆnformeerd wilt worden.