kunst (beeldende vormgeving) havo 2022

De vier kunstvakken (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek) hebben alle hetzelfde centraal examen:


Meer informatie


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen kunst (beeldende vormgeving) havo 2022. Kies kunst in 2022 of havo in 2022 als u breder geïnformeerd wilt worden.