intersectoraal technologie & dienstverlening vmbo GL 2003

Het centraal examen intersectoraal technologie & dienstverlening vmbo GL werd als regulier examen afgenomen van 2009 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.