intersectoraal technologie & commercie vmbo BB 2008

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen intersectoraal technologie & commercie vmbo BB 2008. Kies intersectoraal in 2008 of vmbo BB in 2008 als u breder geïnformeerd wilt worden.