intersectoraal technologie & commercie vmbo BB 2005

Het centraal examen intersectoraal technologie & commercie vmbo BB werd als regulier examen afgenomen van 2008 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.