intersectoraal technologie & commercie vmbo BB 2002

Het centraal examen intersectoraal technologie & commercie vmbo BB werd als regulier examen afgenomen van 2008 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.