instalektro vmbo GL 2025

Het centraal examen instalektro vmbo GL werd als regulier examen afgenomen van 2003 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.