ICT-route vmbo KB 2021

Het centraal examen ICT-route vmbo KB werd als regulier examen afgenomen van 2006 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.