ICT-route vmbo GL 2007

Het centraal examen ICT-route vmbo GL werd als regulier examen afgenomen van 2009 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog