ICT-route BB vmbo 2020

Het centraal examen ICT-route BB vmbo werd als regulier examen afgenomen van 2006 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog