horeca, bakkerij en recreatie GL vmbo 2005

Het centraal examen horeca, bakkerij en recreatie GL vmbo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.

Pijl omhoog