handel en verkoop vmbo GL 2020

Het centraal examen handel en verkoop vmbo GL werd als regulier examen afgenomen van 2003 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog